පීපී රැලි සහිත ගස් ආරක්ෂකයා

  • pp corrugated tree guard

    පීපී රැලි සහිත ගස් ආරක්ෂකයා

    ප්ලාස්ටික් ෂීට් නිස්සාරණය කිරීමෙන් පසු ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය ලෙස පීපී හොලි ෂීට් යනු පොලිප්‍රොපිලීන් (පීපී) ය, අමුද්‍රව්‍ය හා නිෂ්පාදනය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ හැකියාව හේතුවෙන්, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ශුන්‍ය විමෝචනය කිරීම නිසා එය ලොව පුරා පිළිගත් නව පාරිසරික ආරක්ෂණ ද්‍රව්‍යයක් බවට පත් වේ, සහ ද්‍රව්‍ය ආදේශ කිරීම සඳහා බොහෝ ක්ෂේත්‍රවල එය ලී පුවරුව, කාඩ්බෝඩ් සහ ලෝහ තහඩු ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.